banner photo

Friday, 21 October 2016

โครงการสถาปัตย์จัดให้ ครั้งที่ 1

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2559   ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โครงการ “สถาปัตย์จัดให้” (ครั้งที่ 2)
โดยการเชิญรุ่นพี่ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแบบโครงการต่างๆ มาเล่าประสบการณ์ในการทำงานประกวดแบบ ให้นักศึกษาปัจจุบันฟัง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน

 

Friday, 21 October 2016

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.