banner photo

Friday, 25 November 2016

โครงการสถาปัตย์จัดให้ ครั้งที่ 2

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โครงการ “สถาปัตย์จัดให้” (ครั้งที่ 2)
เรื่อง “นักล่ารางวัล” โดยการเชิญรุ่นพี่ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแบบโครงการต่างๆ มาเล่าประสบการณ์ในการทำงานประกวดแบบ ให้นักศึกษาปัจจุบันฟัง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน

โดยรุ่นพี่ที่มาเล่าประสบการณ์ในวันนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

พี่นุ้ย นางสาวบุตรีญา รวมธรรมรักษ์ นักศึกษารุ่น 47 ผู้ได้รับรางวัล Arcasia awards for architecture 2016  
นายภูมิภัทร เมฆมัลลิกา นักศึกษารุ่น 56 ผู้ได้รับรางวัล Thesis of the year 2015 และอีกหลายรางวัล  
นายไททวีป ตีระพงศ์ไพบูลย์ นักศึกษารุ่น 57 ผู้ได้รับรางวัล Thesis of the year 2016

 

Friday, 25 November 2016

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.