banner news

 

วันแรกพบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560

' วันขนมไทย '

เชิญชวนน้องๆ นักศึกษาใหม่มาร่วมพูดคุย  ฟังระเบียบการชุดนักศึกษา  การสั่งซื้ออุปกรณ์  แนะนำหอพัก และแจ้งตารางปฏิทินกิจกรรมต่างๆ จากรุ่นพี่
ในวันเสาร์ที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.2560   ที่อาคารเรียนชั่วคราว (อาคารสมบูรณ์)  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

 

kanomthai 02 resize

kanomthai 03 resize

 


 


แบบสอบถามข้อมูลนักศึกษาใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

น้องๆ นักศึกษาใหม่รบกวนกรอกแบบสอบถามนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แก่พี่ๆ ในการทำกิจกรรมต่างๆ และแนะนำช่วยเหลือน้องๆ ในระหว่างเรียนด้วยค่ะ

 

 

 

 

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.