banner project

 Barefood: Banglamphu Street Kitchen Story

ทางออกในวันที่สตรีทฟู๊ดย่านบางลำพูเป็นสิ่งเลวร้ายที่กำลังโดนลบทิ้ง

[ ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ ]

 


600501 barefoodd

 

 

ในระยะหลังมานี้เรามักเห็นการจัดระเบียบทางเท้าของกรุงเทพมหานครเป็นประเด็นร้อนในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับย่านเก่าแก่อย่างบางลำพูก็โดนจัดระเบียบไปด้วย หากใครเคยแวะเวียนไปบางลำพูจะพบกับของอร่อยมากมายขายอยู่ทั้งภายในตึกแถว รถเข็น แผงลอยหรือแม้แต่หาบเร่ จัดสรรปันส่วนกันบนพื้นที่ทางเท้า จนกลายเป็นความคุ้นเคยของคนในย่าน

แม้การควบคุมการใช้ประโยชน์บนทางเท้าจะเป็นไปตามกลไกของกฎหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสุขภาวะของเมือง แต่หากถามปุถุชนคนธรรมดาที่อยู่อาศัยในย่านเก่าแห่งนี้มาทั้งชีวิต ก็อดใจหายกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ได้

การโหยหาอดีตดั้งเดิมและมองโลกแบบโรแมนติกท่ามกลางการพัฒนาที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาคงไม่มีประโยชน์นัก หากมองในมุมของผู้บริหารเมือง ทางเท้าที่สะอาด ใหญ่โต ไร้สิ่งกีดขวางเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา ซึ่งขัดแย้งกับบางลำพูในปัจจุบัน ที่นอกจากจะมีร้านค้ากีดขวางทางเดินแล้ว ยังมีประเด็นด้านความสะอาดของอาหารและสุขอนามัยของเมือง อย่างการเทเศษอาหารลงท่อระบายน้ำ ย่อมอุดตันและทำให้เกิดน้ำท่วมเมื่อฝนตกหนัก

 

17951682 451368241921746 7489361171062647016 n

 

ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเมนูอาหารดั้งเดิมในย่านบางลำพูมีน้ำหนักเพียงพอที่สตรีทฟู๊ดที่นี่จะได้ไปต่อ อย่างขนมเบื้องโบราณรสชาติหวานมันเป็นเอกลักษณ์ ไส้กรอกปลาแนมผิวส้มซ่าผสมเนื้อปลาป่นหอมอร่อย หรือแม้แต่ข้าวแช่ที่อยู่ในโรงแรมดังก็มาซื้อวัตถุดิบที่บางลำพู อีกทั้งสารพัดน้ำพริกรสชาตินวลเนียนจนยากจะหาที่ใดเหมือน น่าเสียดายหากสิ่งเหล่านี้จะหายไปด้วยเหตุผลของการจัดระเบียบทางเท้า

การบันทึกเรื่องราวและนำเสนอความสัมพันธ์ของอาหารในย่านบางลำพูที่มีต่อประวัติศาสตร์ ความเป็นย่าน ชุมชนและการจัดการเมืองเพื่อการสร้างความเข้าใจบริบทที่ซับซ้อนและการปะทะกันระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาเป็นสิ่งที่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำขึ้นในระยะเวลา 2 เดือน ภายใต้ชื่อโครงการ “Barefood: Banglamphu Street Kitchen Story” หรือ แบ-ฟู้ด: บางลำพู กิน เล่น เร่

ทางออกของบางลำพูได้รับการระดมสมองโดยผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ได้แก่ ผู้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์อาหาร โดย รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ, สถาปนิกและนักผังเมือง โดย ผศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข, ตัวผู้เขียนเอง และทีมนักศึกษา“แบฟู้ด” ซึ่งทุกคนต่างเห็นพ้องกันว่าเราควรมองสตรีทฟู๊ดเป็นต้นทุน มากกว่าเป็นสิ่งเลวร้ายที่ต้องลบทิ้ง

แท้จริงแล้วมีวิธีการมากมายที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ร้านค้าที่มีศักยภาพสามารถดำเนินกิจการต่อไปโดยไม่เบียดเบียนพื้นที่สาธารณะมากเกินไป อย่างการกำหนดช่วงเวลาของการขาย การจัดการจุดผ่อนผันบนทางเท้าที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือการจัดพื้นที่เฉพาะในละแวกใกล้เคียงรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์และงานระบบเพื่อจัดการด้านสุขอนามัยที่เหมาะสม สำหรับผู้ค้าเองก็ต้องปรับปรุงพฤติกรรมการปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะด้วย เพราะของราคาถูกส่วนมากที่เราเคยซื้อ มีต้นทุนฝากไว้ใน “พื้นที่สาธารณะ” ไม่น้อยเลยทีเดียว

 

18342171 10154641441441588 4142283591332677114 n

18447130 10155319990764246 1512445079368130482 n

 

สำหรับใครที่สนใจตามรอย “ลายแทงอาหารบางลำพู” เพื่อศึกษาคุณค่าหลากหลายมิติของอาหารย่านเมืองเก่า สามารถติดตามรายละเอียดได้เพิ่มเติมก่อน ทางเฟซบุ๊ก Barefood : Banglamphu Street Kitchen Story

ทีมนักศึกษา “แบฟู้ด” : นางสาวจรัสลักษณ์ ถาวรทวีวงษ์, นางสาวฤเพ็ญ สกุลโชคชัย, นายพชรพล ขจรฤทธิ์, นางสาวทรงวาด สุขเมืองมา, นายวิรุจน์ ถิ่นนคร,  นายสุริยันต์ จันทร์สว่าง และนางสาวอาภาภรณ์ วงศ์ลักษณพันธ์

ขอขอบคุณผู้จุดประกายโครงการและข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ : ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารธุรกิจบริการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ร่วมก่อตั้ง Bangkok Bold Cooking Studio

 


ที่มา: http://www.elledecorationthailand.com/blog/barefood-banglamphu-street-kitchen-story/ 
ภาพ: PaRi TaRnNiramon Kulsrisombat

 

 

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.