1. ข่าวประกาศ
  2. โครงการประกวดแบบ
  3. รางวัล และประกาศเกียรติคุณ
  4. บริการการศึกษา และทุนการศึกษา
  5. รับสมัครงาน
  6. ภาพกิจกรรม

ผลงานนักศึกษา

 

Artboard 1

     

 

Artboard 2

     

 

Artboard 3

        

 

Artboard 5

อาจารย์ประจำสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ล่องเรือชมพื้นที่ริมคลองภาษีเจริญ
และคลองบางหลวง ร่วมกับ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ

65507452 2649485731728746 2933128690806030336 n


เพื่อช่วยออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองภาษีเจริญ โดยเฟสแรก เริ่มจากสถานีบีทีเอสบางหว้า - วัดปากน้ำภาษีเจริญ  

เพื่อตอบรับแนวคิด “ล้อ ราง เรือ” และเส้นทางเดินเรือใหม่จากท่าช้างถึงท่าบางหว้า ที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

    

Read more ...

We are coming back !  วังท่าพระ กลับมาได้มั้ย

65647754 2647556338588352 3083184991178326016 n

ในตอนนี้วังท่าพระอันเป็นที่รักของเรา กำลังจะซ่อมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้เวลาที่เราจะกลับบ้าน กลับวังของพวกเราทุกคนแล้ว

   

 

 

 

Read more ...

โครงการปรับปรุงท่าเรือและสวนสมุนไพรชุมชน

01

วัดกำแพงบางจาก ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ

รายวิชา สถาปัตยกรรมชุมชน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

  

Read more ...

นักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานและบรรยายในงาน
KARULA VARKEY DESIGN FORUM 2019

64803635 2627517150592271 3485386529302380544 n

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์ณัชชา ไตรเวทย์วรกุล
ที่วิทยานิพนธ์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ชื่อ “เคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยน: ชุมชนแออัดมักกะสันในแนวแกน Y”
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานและบรรยาย ในงาน KARULA VARKEY DESIGN FORUM 2019 (KVDF 2019)

จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ CEPT University ระหว่าง 16-18 สิงหาคม 2562 เมืองอัมดาบัด ประเทศอินเดีย
 

Read more ...

Flow of Progress | 5th Anniversary SIWILAI Multi-Brand Store

FLOW OF PROGRESS 4 610x448

จากอดีตสู่ปัจจุบัน จากชนบทถึงเมือง สู่อาร์ทอินสตอลเลชั่น ฉลองครบรอบ 5 ปี SIWILAI
at SIWILAI Store, 5th Floor, Central Embassy

 

 

 
 

 

Read more ...

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.