ผลงานนักศึกษา

 

Artboard 1

     

 

Artboard 2

     

 

Artboard 3

        

 

Artboard 5


 

SUTCAS61 610523

 


 
การจัดทำฐานข้อมูลการติดต่อนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

18118767 1570367796307217 410383450917278969 n


ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วยความรวดเร็ว เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารอันทันสมัยแก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่ออำนวยความสะดวก และการบริการข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ

ในการนี้ คณะฯ จึงจัดทำระบบฐานข้อมูลในการติดต่อกับนักศึกษาในทุกระดับชั้น ด้วยการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลของตนเองได้โดยสะดวก และเพื่อคณะฯ สามารถวางแผนและนำไปประยุกต์กับการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กรอกข้อมูลของท่านได้ที่  https://goo.gl/forms/NHkoBig54gpPFUUG2

 

 


 

  1. ข่าวประกาศ
  2. โครงการประกวดแบบ
  3. รางวัล และประกาศเกียรติคุณ
  4. บริการการศึกษา และทุนการศึกษา
  5. รับสมัครงาน
  6. ภาพกิจกรรม

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.